Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów (NOTR)?

Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów (NOTR)?

NOTR

Notarialny rejestr testamentów (NORT) powstał głownie z dwóch powodów:

 • W celu uniknięcia sytuacji, kiedy testament spadkodawcy pozostaje nieznany lub ma zostać ujawniony z opóźnieniem np. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego,co może wprowadzić wiele zamieszania

 • Rejestr ułatwia spadkobiercy odszukanie testamentu, po śmierci spadkodawcy

Testamenty podlegające rejestrowi

Rejestrowi podlegają dwa rodzaje testamentów:

 • własnoręczne - które zostały przekazane notariuszowi do depozytu

 • notarialne

Sposób działania NORT w praktyce

Notariusze dokonują rejestracji testamentów na wniosek testatora, który może być złożony

 • bezpośrednio w testamencie notarialnym

 • w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie

 • w osobnym protokole, jeżeli przedmiotem rejestracji jest testament notarialny, nie rejestrowany wcześniej

Rejestr w trakcie życia testatora jest niejawny. Wszystkie informacje o zarejestrowanych testamentach, można uzyskać tylko w kancelarii notarialnej. W celu uzyskania informacji o testamencie po zmarłym spadkodawcy, należy przedstawić notariuszowi odpis skróconego aktu zgonu, lub innego dokumentu świadczącego o śmierci testatora.

 

Jak sporządzić testament? 
Testament to czynność prawna dlatego też musimy udać się w tej sprawie do notariusza. Wykaz dokumentów jakie należy przedstawić notariuszowi znajdziesz np. na stronie notariat.edu.pl

 

Wpis do rejestru może być wykreślony, na wniosek testatora. Wniosek o rezygnacji notariusz zamieszcza na testamencie notarialnym  lub protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego do przechowania. 

notariusz

Informacje zawarte w NORT

NORT zawiera:

 1. Numer wynikający z wpisu w rejestrze

 2. Datę dokonania wpisu

 3. Datę i miejsce sporządzenia testamentu notarialnego, albo protokołu przyjęcia przez notariusza testamentu własnoręcznego do przechowania

 4. Imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza

 5. Imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia testatora

 6. PESEL testatora, w wypadku braku - podobny numer ewidencyjny

Koszty

Rejestr jest darmowy. Jedyna opłata to wynagrodzenie notariusza wynoszące maksymalnie 200zł (zazwyczaj biorą połowę tej stawki).

Podstawa prawna

Notarialny Rejestr Testamentów został powołany Uchwałą nr VII/46/2011 z 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania, na podstawie art. 40 § 1 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.).

 

 

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl

Warto zobaczyć