Diagnostyka preimplantacyjna przy in vitro - ile to kosztuje?

Diagnostyka preimplantacyjna przy in vitro - ile to kosztuje?

Badania genetyczne pozwalają określić ryzyko wystąpienia mutacji odpowiedzialnych za występowanie danej choroby genetycznej. Umożliwiają postawienie trafnej, ostatecznej diagnozy i na tej podstawie dobranie odpowiedniej terapii. W przypadku diagnostyki preimplantacyjnej, badania genetyczne zarodków wykorzystywanych w in vitro umożliwiają wykluczenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dziecka. Wykonywane są przy tym testy PGS i PGD.

Badania PGS

Diagnostyka preimplantacyjna obejmować może testy PGS - Preimplantation Genetic Screening.  To przedimplantacyjne, genetyczne badanie przesiewowe, które pozwala wykryć nieprawidłową liczbę chromosomów z pojedynczej komórki. Badania tego typu są przeprowadzane w specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności. Realizuje je klinika leczenia niepłodności we Wrocławiu, a sam test jest płatny i kosztuje od 7 800 zł do 9 650 zł.

Wskazane jest przeprowadzenie takiego badania w przypadku pacjentów w dojrzałym wieku, którzy chcą poddać się procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, a powtarzały się u nich niepowodzenia implantacji zarodka lub poronienia. Wskazane jest przeprowadzenie badania PGS w przypadku, gdy mężczyzny ma bardzo słabej jakości nasienie.

Badanie PGS wykonywane jest na zarodkach podczas cyklu zapłodnienia in vitro, około 72-76 godzin po zapłodnieniu. Znajdują się one wówczas w stadium 6-8 komórek, co pozwala doświadczonym embriologom w przeprowadzeniu biopsji zarodków. Otrzymane z biopsji komórki przygotowuje się do analizy genetycznej i poddaje badaniom. Następnie po uzyskaniu wyników, zwykle 4 lub 5 dni po pobraniu komórek jajowych dokonuje się transferu zarodków do macicy.  Takim badaniom są poddawani pacjenci, którzy nie są obciążeni chorobą genetyczną.

Badania PGD

Test PGD - Preimplantation Genetic Diagnosis to badanie wykonywane u pacjentów, którzy mają świadomość istniejących u nich obciążeń genetycznych. Mogą to być osoby będące nosicielami chorób monogenowych, takich jak mukowiscydoza.

Technika PGD jest formą prenatalnej diagnostyki genetycznej, która pozwala wykryć lub wykluczyć wiele chorób genetycznych, m.in.: zespoły Patau, Downa, Edwardsa, Klinefeltera, Turnera, jak i anemię sierpowatą, rdzeniowy zanik mięśni, hemofilię itp.

Specjalistyczny zespół z kliniki leczenia niepłodności przeprowadza badania PGD na komplecie chromosomów 22 i chromosomach X i Y. Takie badania genetyczne są niestety kosztowne - we Wrocławiu w klinice InviMed kosztują od 11 270 zł do 16 570 zł.

Diagnostyka preimplentacyjna PGD zalecana jest w procedurze in vitro w celu wykluczenia lub wykrycia chorób genetycznych i ryzyka ich przekazania dziecku.

 

Materiał zewnętrzny

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl

Warto zobaczyć