Dotacje unijne - perspektywa finansowa 2014-2020

Dotacje unijne - perspektywa finansowa 2014-2020

Każdy przedsiębiorca zaliczający się do sektora tak zwanych małych i średnich przedsiębiorstw, czyli w praktyce każda firma, która zatrudnia nie więcej niż kilkudziesięciu pracowników, może starać się o uzyskanie środków na wprowadzanie w swojej organizacji nowoczesnych technologii (więcej informacji o programie 3.2 Innowacje w MŚP). Fundusze unijne kładą coraz większy nacisk na nowoczesność i zaawansowane technologie, więc poszukiwanie rozwiązań na tym polu jest obecnie współfinansowane. Chwila obecna to doskonały moment na staranie się o dodatkowe pieniądze, ponieważ właśnie rozpoczyna się nowa perspektywa finansowania, która zastępuje starsze rozwiązania.

Rozwój oparty o nowe technologie

Nowy program unijny jest przedłużeniem rozwiązań, które działały z powodzeniem już w poprzedniej perspektywie budżetowej. Obecnie, przez następne sześć lat, będziemy mówili o Inteligentnym Rozwoju. Inteligentny rozwój to przede wszystkim wspieranie najmniejszych, ale także średnich przedsiębiorstw, które mają problemy z finansowaniem swoich prac badawczych i rozwojowych, chcą poszerzać swoje możliwości na tym polu oraz widzą możliwości rozwoju innowacyjności, ale nie stać ich na odpowiednie inwestycje. Można spodziewać się naprawdę bardzo dużych dotacji, ponieważ łączna suma wszystkich dotacji, jakie są planowane do końca 2020 roku, wynieść ma aż ponad 8,5 miliarda euro, co jest sumą gigantyczną, nawet jeśli jest ona rozłożona w czasie na kilka lat (więcej informacji o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) Sam zastrzyk takiej gotówki spowoduje wzrost produktu krajowego brutto, a w dłuższej perspektywie można spodziewać się poprawienia konkurencyjności produkcji i ogólnego rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu korzystających z tego programu.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Kapitał ludzki to kolejny z priorytetów unijnych. Przedsiębiorstwa mogą się prężnie rozwijać tylko wtedy, kiedy posiadają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dlatego środki europejskie w sumie aż 4,5 miliardów euro będzie można wykorzystać na dofinansowanie szkoleń swoich pracowników. Efektem docelowym jest podniesienie jakości pracy, zwiększenie jej wydajności oraz poprawa produkcyjności.
Regionalne programy operacyjne

Cały czas działać będą także regionalne programy operacyjne, w ramach których zwalczane będą najbardziej poważne problemy trawiące dany region. Dla przedsiębiorców jest to szansa, ponieważ umożliwia rozwój w wielu kierunkach i otwiera nowe perspektywy działania niezależnie od tego, co robi dane przedsiębiorstwo, jeśli tylko efekty jego działania będą kompatybilne z celami wyznaczonymi przez program.

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl