Faktoring czy kredyt w banku? Co wybrać dla firmy?

Faktoring czy kredyt w banku? Co wybrać dla firmy?

Spośród licznych możliwości finansowania przedsiębiorstw, przed pozostałe wybijają się zwłaszcza dwie: kredyt bankowy oraz faktoring. Co sprawia, że warto rozważyć te dwie opcje i która z nich lepiej odpowie na potrzeby Twojej firmy w danym momencie? Odpowiadamy!

Czym różni się faktoring od kredytu?

Najistotniejszą różnicą między faktoringiem a kredytem jest to, że korzystając z faktoringu firma nie zwiększa swojego zadłużenia, ponieważ podstawę finansowania stanowią wystawione przez przedsiębiorcę faktury, na których spłatę właśnie oczekuje. Jest to jednocześnie największe ograniczenie faktoringu – faktor nie wypłaci środków, jeżeli firma nie będzie dysponować wymagalną fakturą (czyli taką, której termin płatności jeszcze nie upłynął).

Czas realizacji

Innym aspektem, w którym kredyt i faktoring mocno się różnią, jest czas – decyzja kredytowa udzielana jest zwykle po określonym przez bank czasie oczekiwania (który może przedłużać się nawet do kilkudziesięciu dni), sam czas realizacji również może się przeciągać. W faktoringu decyzja jest błyskawiczna (standardowy czas realizacji to w zależności od wybranego rodzaju usługi od 2 do 24 godzin!), a co za tym idzie, dostęp do środków firma otrzymuje krótko po tym. 

Koszty kredytu i faktoringu

Zaciągając kredyt w banku, musimy liczyć się z koniecznością spłacania odsetek, ale także uiszczenia opłaty przygotowawczej i innych potrzebnych opłat. Mimo to koszty kredytu generalnie są niższe od kosztów faktoringu. Główną składową opłat faktoringowych jest prowizja faktora, ale w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, możemy spotkać się z opłatami dodatkowymi, związanymi z ubezpieczeniami czy odsetkami od spłaty. Co więcej, inne opłaty napotkamy decydując się na faktoring w banku, a inne korzystając z usług niezależnej firmy faktoringowej. (Dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy faktoringiem bankowym a pozabankowym - https://pragmago.pl/porada/faktoring-bankowy-a-pozabankowy/)

Elastyczność i dopasowanie

Jeżeli wybieramy kredyt bankowy, musimy liczyć się z tym, że to bank stawia warunki – oczywiście istnieje możliwość ich negocjacji, ale największa dowolność, którą dysponujemy, to ta w wyborze kredytodawcy oferującego najlepsze warunki. W faktoringu główna usługa występuje w wielu opcjach – wymieńmy chociażby faktoring pełny, faktoring niepełny czy faktoring mieszany łączący cechy jednego i drugiego. Oprócz tego faktoranci mogą wybierać spośród szeregu usług dodatkowych, takich jak monitoring wierzytelności, ubezpieczenie czy windykacja.

Faktoring czy kredyt? Co wybrać?

Jeżeli zależy nam na niskich kosztach, nie spieszy nam się, a także nie interesuje nas dostęp do usług dodatkowych, warto przemyśleć sfinansowanie potrzeb firmy kredytem w banku.

Faktoring będzie lepszym wyjściem z sytuacji, w której oczekujemy na środki z tytułu faktury, a kontrahent nie kwapi się ze spłatą. Faktoring posłuży także przedsiębiorstwom, które potrzebują natychmiastowego dostępu do zamrożonych środków oraz tym, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego. W faktoringu większe znaczenie ma sytuacja finansowa nie Twojej firmy, a Twojego kontrahenta – tego, który zobowiązany jest do zapłaty za usługi lub towary kupione od Twojej firmy.

Dlaczego nie pożyczka?

Trzecia opcja, której nie wymieniliśmy na początku artykułu, to rozwiązanie ostateczne, przede wszystkim z powodu bardzo wysokich kosztów i relatywnie dużego ryzyka. Odradzamy tę opcję traktując ją raczej jako ostateczność.

Artykuł partnera

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl