Komora szokowa, niezbędna do badań wytrzymałościowych

Komora szokowa, niezbędna do badań wytrzymałościowych

​Podobnie jak w przypadku komór klimatycznych celem stosowania komory szokowej jest uzyskanie określonych warunków atmosferycznych i klimatycznych, jakim poddawane są struktury organiczne i nieorganiczne wykorzystywane w szeroko rozumianym przemyśle. Zasadnicza różnica wynika z faktu, iż w komorze szokowej zmiany środowiska zachodzą błyskawicznie. Pozwala to określić stopień wytrzymałości danej struktury materiałowej na warunki ekstremalne, niewystępujące w naturze. Między innymi badaniami tego typu zainteresowany jest przemysł zbrojeniowy. Czym są komory szokowe i jakie jest ich przeznaczenie?

Komora szokowa, na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Pytanie jest o tyle zasadne, iż testom wytrzymałościowym poddawane są zarówno niewielkie próbki substancji, jak i całe urządzenia mechaniczne. Zatem planując inwestycję w komorę szokową, instytucja badawcza powinna mieć na uwadze gabaryty przyszłych obiektów badań.

Komory szokowe wyposażone są w dwie odrębne komory wewnętrzne oraz kosz. Komory wewnętrzne funkcjonują niezależnie. W każdej z osobna panują skrajnie odmienne warunki termiczne.

W celu wytworzenia wysokiej, a także niskiej temperatury niezbędne są:

  • Grzałka;
  • Wydajny układa chłodzenia.

Odpowiednio szeroki zakres temperatur i krótki czas nagrzewania oraz schładzania komór (od −80°C do +220°C) zapewnią sprawne przeprowadzanie testów.

Kosz służy do umieszczenia w nim próbki, po czym zostaje on skierowany do odpowiedniej komory. Niezwykle ważne jest, by kosz przemieszczał się pomiędzy komorami bez zakłóceń. Każda niedokładność w tym zakresie może spowodować zafałszowanie wyników badań.

Komory szokowe, zastosowanie

Testy przeprowadzane w komorach szokowych mają na celu wykazanie odporności próbek na warunki ekstremalne. Pomagają także w ustaleniu właściwości struktury materiałów przekazanych bądź nie do dalszej produkcji. Może się okazać w toku badań, iż substancja przeznaczony do wytworzenia jakiegoś elementu nie spełnia odpowiednich kryteriów wytrzymałościowych.

Z uwagi na skrajne warunki panujące w urządzeniach, wynikami badań zainteresowane są głównie instytucje wytwarzające sprzęt, od którego wymaga się bezawaryjności w każdych okolicznościach.

Komory szokowe, zastosowanie wg branż:

  • Przemysł zbrojeniowy;
  • Przemysł lotniczy;
  • Przemysł motoryzacyjny;
  • Przemysł stoczniowy.

Powyższe zestawienie nie uwzględnia branż pokrewnych.

Inwestycja w komorę szokową powinna być poprzedzona dokładną analizą możliwości oferowanych przez uznanych producentów. Należy pamiętać, iż komory szokowe są urządzeniami badawczymi i jako takie muszą spełniać najwyższe standardy jakościowe.

W kontekście doniosłości badań każda niewłaściwie zrozumiała oszczędność w tym zakresie, może przynieść niepowetowane szkody dla przyszłych procesów wykonawczych.

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl