Oznakowanie opakowań - jak należy interpretować poszczególne symbole?

Oznakowanie opakowań - jak należy interpretować poszczególne symbole?

Każde opakowanie powinno zawierać informacje na temat składu i daty przydatności produktu do spożycia/użycia (o ile dotyczy to danej grupy). Nawet średnio uważna osoba zauważy jednak także szereg charakterystycznych symboli. Problem w tym, że przeciętnemu konsumentowi, nie mówią one zbyt wiele. Co oznacza oznakowanie opakowań? Rozszyfrujmy znaczenie charakterystycznych piktogramów.

Umieszczone na opakowaniach symbole mówią sporo na temat możliwości utylizacji produktu oraz o testach i badaniach, którym został poddany. Odrębne przepisy informują kwestię oznaczeń na opakowaniach substancji niebezpiecznych.

Oznakowanie opakowań - co oznaczają poszczególne symbole?

Znak CE dotyczy sprzętu elektronicznego, wyrobów medycznych i zabawek. Jego obecność wskazuje, że produkt odpowiada przepisom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej i normom dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika.

Postać wrzucająca odpad do kosza, czyli symbol "dbaj o czystość", informuje, że opakowanie może być wrzucone do kosza.

Królik na tle trójkąta, czyli "nietestowane na zwierzętach", wskazuje, że na etapie badań, zwierzęta nie były poddawane działaniu danego produktu.

Zielone strzałki układające się w trójkąt, czyli znak "opakowanie nadaje się do recyklingu", wskazuje, że opakowanie jest wykonane z surowca, który może być poddany recyklingowi.

Zielona i biała strzałka w okręgu, znak "zielony punkt", wskazuje, że producent  sfinansował system odzyskujący odpady.

Łan zboża w zielono-niebieskim okręgu, "rolnictwo ekologiczne", jest unijnym certyfikatem, który wskazuje, że minimum 95 proc. składników produktu zostało wyprodukowane w zgodzie z metodami ekologicznymi. 

Znak ekologiczny dowodzi, że produkt został wyprodukowany w zgodzie z normami ekologicznymi, które ustaliło Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Ryba w niebieskim owalu, znak MSC, można spotkać na przetworach i konserwach rybnych, a informuje o pochodzeniu ryb ze zrównoważonych połowów, które nie zagrażają środowisku. 

Przekreślony kontener na śmieci, najczęściej spotykany na opakowaniach sprzętu elektronicznego, informuje, że produkt nie może być wyrzucany do kosza, wraz z innymi odpadami. 

Zamknięty w dwóch półokrągłych strzałkach symbol ALU, oznacza opakowanie lub produkt podlegający recyklingowi, wykonany z aluminium.

Cyfry od 1 do 7, zamknięte w trójkącie stworzonym ze strzałek, dotyczą opakowań plastikowych i oznaczają odpowiednio: PET - opakowanie jednorazowe, HDPE - bezpieczne tworzywo, nadaje się do ponownego użycia, PVC - surowiec używany do produkcji folii, LDPE - surowiec do produkcji opakowań na żywność, PP - opakowanie może być użyte ponownie, PS - należy unikać kontaktu z żywnością, inne - plastik toksyczny i niebezpieczny, nie do użycia.

 

Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych

Symbole umieszczane na opakowaniach substancji niebezpiecznych są zamknięte w rombie z czerwoną ramką i z białym tłem:

  • eksplodująca kula (LF001) - produkt niebezpieczny,
  • płomień (LF002) - produkt łatwopalny,
  • płonący okrąg (LF003) - produkt utleniający,
  • walec zwężający się po prawej stronie (LF004) - produkt pod ciśnieniem,
  • dwie próbówki z substancją wylewającą się na dłoń i na czarny prostokąt (LF005) - produkt żrący,
  • czaszka (LF006) - produkt bardzo toksyczny,
  • wykrzyknik (LF007) - produkt zagrażający zdrowiu,
  • ludzki korpus z charakterystyczną rozgwiazdą (LF008) - produkt poważnie zagrażający zdrowiu,
  • śnięta ryba na tle drzewa (LF009) - produkt zagrażający środowisku.

Obowiązek oznakowania substancji niebezpiecznych dotyczy nie tylko opakowań, ale i rurociągów, miejsc i zbiorników, w których są przechowywane. 

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl