Podstawowy i zadaniowy system czasu pracy. Co należy wiedzieć?

Podstawowy i zadaniowy system czasu pracy. Co należy wiedzieć?

Osoba, która wykonuje swoje obowiązki na rzecz pracodawcy, musi wiedzieć, na jakich zasadach przebiega jej zatrudnienie. Chodzi między innymi o maksymalną długość okresu rozliczeniowego, czas pracy, rozkład, wymiar i sposób rozliczania. Te wszystkie sprawy określa właśnie system czasu pracy. W poniższym artykule zajmiemy się jego dwoma rodzajami, a mianowicie podstawowym i zadaniowym. Co trzeba na ten temat wiedzieć?

Podstawowy system czasu pracy

Sporo pracowników wykonuje swoje obowiązki właśnie na jego zasadach. Przeciętna ilość godzin pracy na dobę to 8 w średnio pięciodniowym tygodniu pracy. Zatem wychodzi na to, że dana osoba ma do przepracowania 40 godzin na tydzień. Natomiast okres rozliczeniowy nie może przekraczać czterech miesięcy. Gdy chodzi o godziny nadliczbowe, to można ich wypracować maksymalnie 8, co daje razem 48 godzin w tygodniu. W takim systemie czasu obowiązuje zapis związany z dodatkowym dniem wolnym, gdy święto przypada na inny dzień, aniżeli niedziela. Mamy wtedy do czynienia z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Zadaniowy system czasu pracy

Z kolei w zadaniowym systemie czasu pracy, to osoba zatrudniona sama decyduje o tym, jak rozplanowane będą jego zajęcia. Ważne, aby założone cele zostały osiągnięte, a zadania wykonane. Właśnie stąd wzięła się nazwa - zadaniowy czas pracy. Natomiast pracodawca musi kontrolować, jak pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Istotną informacją jest to, że obie strony muszą ustalić tak zadania, aby można je było wykonać, przestrzegając norm ogólnych. Chodzi o wspomniane 8 godzin na dobę, co w średnio pięciodniowym tygodniu pracy daje 40.

Poza tym nie jest obowiązkowe prowadzenie dokładnej godzinowej ewidencji czasu pracy dla wszystkich przepracowanych dni. Brak konieczności ewidencjonowania godzin dotyczy także kierowników, którzy na przykład w imieniu właściciela firmy kierują przedsiębiorstwem. Taka sytuacja ma też miejsce w przypadku osób, które za wykonywanie swoich obowiązków w porze nocnej lub za godziny nadliczbowe otrzymują ryczałt. Więcej przydatnych informacji można znaleźć w artykule: Jak powinien działać system rejestracji czasu pracy?

Powyższe systemy czasu pracy są bardzo często spotykane. Dlatego też właśnie na ich temat zdarza się wielu osobom poszukiwać dodatkowych informacji. Już podpisując umowę z pracodawcą, należy orientować się, z czym dany system się wiąże. Jakie prawa i powinności ciążą zarówno na jednej, jak i drugiej stronie. Warto wiedzieć, że na przykład podczas sporu z przełożonym związanym ze zbyt dużą ilością obowiązków w systemie zadaniowym, to pracodawca musi udowodnić, że zadania, które powierzył podwładnemu, były możliwe do wykonania w ogólnym wymiarze czasu pracy. Taka wiedza jest bardzo przydatna.

 

Materiał zewnętrzny

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl