Telematyka a zarządzanie ryzykiem floty

Telematyka a zarządzanie ryzykiem floty

W ostatnich latach specjaliści zatrudnieni w firmach zwracają coraz większą uwagę na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Analiza danych i odpowiednie przeciwdziałanie zaistnieniu zdarzeń szkodzących interesom przedsiębiorstwa powinna przełożyć się na wzrost osiąganych zysków. W firmach transportowych pomocne może być wdrożenie systemów telematycznych, które umożliwią szybszą reakcję na pojawiające się zagrożenie i minimalizowanie strat.

Rozwiązania telematyczne

Telematyka odpowiada za przekazywanie danych za pośrednictwem technologii wykorzystywanych w telekomunikacji. Systemy telematyczne poprawiają efektywność realizowanych zleceń, m.in. dzięki funkcjom takim jak monitoring pojazdów i udostępnianie kierowcom zawsze aktualnych map uwzględniających pojawiające się utrudnienia w ruchu drogowym. Wykorzystują różne urządzenia, aplikacje komputerowe i internet. Wszystko to gwarantuje sprawny przebieg danych, które mają ogromny wpływ na nadzorowanie pracy w firmie transportowej.

WEBFLEET a zarządzanie ryzykiem floty

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie powinno być immanentną częścią praktyki biznesowej, ponieważ w głównej mierze polega ono na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, które mogłyby negatywnie odbić się na kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja czynników ryzyka i ich kontrola pozwala na podejmowanie kroków przeciwdziałających ich powstaniu lub przygotowanie strategii działań, które trzeba będzie podjąć w przypadku zaistnienia ryzyka.

Duże znaczenie dla oszacowania ryzyka mają dane historyczne. Z ich analizy możemy dowiedzieć się, jakie wydarzenia w przeszłości przynosiły straty dla firmy i w jaki sposób na nie reagowano. Informacje takie możemy pozyskiwać dzięki rozwiązaniom telematycznym. Rozwiązania tj. WEBFLEET pozwalają gromadzić istotne informacje o eksploatacji pojazdów i zużyciu paliwa. Do pewnego stopnia na ich podstawie możemy przewidzieć inne aspekty niebezpieczne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak np. ryzyko wystąpienia awarii czy konieczność wymiany pojazdu na nowy.

Platforma WEBFLEET pozwala również na monitorowanie pojazdów.Dzięki temu możemyobjąć kontrolę nad nieautoryzowanym użyciem aut albo wykorzystać informacje do lepszego planowania dostaw, eliminując puste przejazdy. Decydując się na skorzystanie z aplikacji OptiDrive 360, możemy również gromadzić dane o stylu jazdy poszczególnych kierowców. Każdy pracownik uzyskuje w czasie jazdy wskazówki, co może zrobić, by zaoszczędzić paliwo i zmniejszyć eksploatację pojazdu.

Co jest niezwykle istotne dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w firmie, platforma WEBFLEET umożliwia pozyskiwanie rozbudowanych raportów. Dostarczą one wielu cennych informacji na temat czasu realizacji zleceń, efektywności pracy kierowców i wszelkich kosztów związanych z bieżącą działalnością organizacji. Będą one stanowić doskonałe narzędzie pozwalające zidentyfikować czynniki ryzyka w firmie transportowej.

Podsumowanie

Zarządzanie flotą za pomocą WEBFLEET ułatwia dogłębną, wieloaspektową analizę działania firmy. Dzięki temu możemy wyróżnić potencjalne obszary ryzyka i odpowiednio wcześnie wprowadzić działania, które będą przeciwdziałać ich zaistnieniu.

 

Artykuł partnera

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl