Trigeneracja – optymalizacja kosztów energii pierwotnej

Trigeneracja – optymalizacja kosztów energii pierwotnej

Trigeneracja (także trójgeneracja) to nowoczesny system technologiczny, który polega na tworzeniu jednocześnie energii cieplnej mechanicznej i chłodu użytkowego. W ten sposób można zmniejszyć ilość energii pierwotnej a także koszt konieczny do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie.

Podstawa dla tego systemu będą dwa urządzenia. Z jednej strony będzie to moduł kogeneracyjny a produkowana gorąca woda z kogeneratora zasila drugie główne urządzenie, które wchodzi w skład systemu, którym jest agregat absrobcyjny wody lodowej. Zastosowanie chłodu będzie miało miejsce nie jedynie w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale także w procesach technologicznych w chłodzeniu maszyn produkcyjnych. Inwestycje z zastosowaniem agregatów stosuje się przy nowoczesnych technicznych pracach wykonywanych przez największe firmy.

Trigeneracja to dość nowe rozwiązanie, które jest następcą dla kogeneracji, systemu, który pozwalał jednocześnie produkować energię elektryczną oraz cieplną. Trigeneracja to tak naprawdę jej rozwinięcie i dodatkowo także szansa na produkowanie wody lodowej. Przy stosowaniu trigeneracji można produkować energię elektryczną, cieplną oraz chłód. Ten proces polega na tym, że za pomocą silnika napędzanego gazem ziemnym będzie produkowana energia elektryczna. Każdy silnik w czasie swojej pracy będzie wytwarzał ciepło. Tak samo jak w kogeneracji również przy trigeneracji ciepło wykorzystuje się do podgrzewania wody, która potem może być używana jako ciepła woda albo może służyć do sieci centralnego ogrzewania. W taki sam sposób korzysta się z ciepła spalin silnika. Na tym podobieństwa się kończą. Dodatkowo bowiem w trigeneracji można jeszcze produkować wode lodową, która potem może być wykorzystywana w urządzeniach, które służą klimatyzowaniu pomieszczeń. Widać więc, że to nowe rozwiązanie jest bardziej nowoczesne i jeszcze lepiej wykorzystuje się silnik zasilany ekologicznym gazem ziemnym.

Zastosowań tej technologii będzie naprawdę wiele. Najbardziej popularne to budowa elektrociepłowni przy nowych osiedlach, przygotowywanie urządzeń dla biurowców. Produkcja energii elektrycznej pozwala na produkcje ciepła zima, wody przez cały rok a także czynnika chłodzącego latem. Dlatego ten system rzeczywiście pracuje przez cały rok i może być dobrze wykorzystywany. Technologia nie wyklucza również wykorzystywania źródeł konwencjonalnych do uzyskiwania ciepła. Rozwiązanie to posiada rzeczywiście wiele zalet i można liczyć na to, że będzie dalej promowane w kolejnych latach.

 

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl